PRODAMO ZEMJIŠČE
97/1

Parcela 97/1, katastrska občina 810 - Spodnja Gortina, komunalno urejena, cca. 4.000 m2, cena 40,00 €/m2.