PRODAMO ZEMJIŠČE
104/2

Parcela 104/2, katastrska občina 810 - Spodnja Gortina, zemljišče je zazidalno v obrtni coni, vsi priključki so že na razpolago, 18.000 m2, lahko se razparcelira na manjše parcele. Cena zemljišča 40,00 €/m2.